Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Advocaat voor WIA, ziektewet, WW en Wajong

Advocatenkantoor Kaya begeleidt u graag met uw WIA bezwaar en/of beroepsprocedure. De advocaat ondersteunt mensen die het niet eens kunnen worden met het UWV over hun WIA, ZW of Wajong uitkering. Wij zijn gespecialiseerd in de wet- en regelgeving omtrent arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziekte. Wij hebben veel ervaring met bezwaar maken tegen beslissingen van het UWV. Als WIA advocaat verdedigen wij uw positie met kennis en een gedegen organisatie.

WIA advocaat voor UWV bezwaarschrift

Veel mensen voelen zich onbegrepen en willen een UWV bezwaarschrift opstellen samen met de WIA advocaat. De WIA beoordeling valt nadelig uit met als gevolg een lage UWV uitkering. Sommige mensen moeten weer aan het werk ondanks hun ziekte. Voorbeelden van UWV bezwaarschrift kwesties:
  • » "ondanks terugval in gezondheid moet ik blijven solliciteren"
  • » "minder procent afgekeurd ondanks chronische ziekte"
  • » "ik ben beperkt belastbaar door fybromyalgie"
  • » "lage WGA uitkering ondanks ziekte van Lyme"
  • » "CPTSS depressies en Angststoornis niet op waarde ingeschat"

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Mensen met een laag inkomen hebben recht op gesubsidieerde rechtsbijstand voor WW, Wajong, WAZ, WIA en ZW bezwaarprocedures. U wordt door de staat financieel gesubsidieerd om u te laten begeleiden met uw UWV bezwaarschrift of beroepsprocedure tegen het UWV. Laat u bijstaan door onze gespecialiseerde WIA advocaat. Laat uw contactgegevens achter op het contactformulier. Wij kunnen snel beoordelen waar uw kansen liggen voor een UWV bezwaarschrift. Wij inventariseren vooraf tevens voor u of u in aanmerking komt voor subsidie bij de bezwaarprocedure.

Contactformulier