Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

WIA advocaat

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en regels op het gebied van de sociale zekerheid. Dit rechtsgebied regelt de rechten en plichten van werkgevers, werknemers en UWV inzake uitkeringen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Deze wetten en regels worden uitgevoerd door het UWV. Wanneer een uitkering wijzigt, ontvangt de betrokkene hierover een beslissing van het UWV. Tegen deze beslissingen kan binnen 6 weken bezwaar worden aangetekend. Deze termijn mag niet overschreden worden. Indien een UWV bezwaarschrift niet tijdig wordt ingediend, neemt het UWV uw bezwaar niet meer in behandeling.

Kaya Advocatenkantoor is expert op het rechtsgebied sociale zekerheid. Wij kunnen u juridisch met raad en daad bijstaan met uw bezwaar en beroepsprocedure. Er is in de meeste gevallen sprake van gesubsidieerde rechtsbijstand. Op deze manier kan de WIA advocaat u ook juridisch bijstaan bij uw UWV aanvraag.

UWV begrippen

WW
Wanneer een burger werkloos wordt kan deze aanspraak maken op een WW-uitkering. Het kan echter zijn dat het UWV de uitkering een maatregel oplegt.

WIA
Wanneer een werknemer twee jaar ziek is, kan deze een WIA uitkering aanvragen. Deze uitkering wordt echter lang niet altijd toegekend. Ook kan het UWV de WIA-uitkering, na een herkeuring, na verloop van tijd verlagen of stopzetten. De WIA bestaat uit 2 delen:
» IVA: zeer waarschijnlijk kunt u niet meer werken
» WGA: u kunt gedeeltelijk werken

ZW
Wanneer een medewerker in loondienst of een WW uitkeringsgerechtigde ziek wordt, maakt hij mogelijk gedurende 2 jaar aanspraak op een ZW-uitkering. Het UWV kan deze uitkering echter na verloop van tijd stopzetten. Wij staan onze WIA, Wajong en ZW klanten ook juridisch bij inzake ontslagprocedures.

WAZ
Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een WAZ-uitkering.

Kaya Advocatenkantoor begeleidt mensen bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV. Wij kunnen voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand zodat uw juridische kosten voor een groot deel vergoed worden voor de overheid.  Het is raadzaam om na ontvangst van de schriftelijke UWV beschikking contact met ons op te nemen om de uitslag te bespreken.

Stel uw vraag