Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Wajong advocaat

De Wajong regeling is van kracht voor mensen die tijdens hun jeugd ernstig ziek of gehandicapt zijn geraakt en hierdoor inkomsten missen in de vorm van arbeid. Kaya Advocatenkantoor kan u juridisch begeleiden bij uw Wajong bezwaarschrift.

Een Wajong bezwaarschrift stelt u op met onze advocaat, als u het oneens bent over:
  • » de beoordeling over uw arbeidsvermogen
  • » uw Wajong uitkering
  • » de uitslagen van het medisch en arbeidsdeskundig onderzoek
  • » ontslag

Wij zijn als advocaat voor WIA, WMO en Wajong prima op de hoogte over de wet- en regelgeving omtrent Wajong. Wij herkennen arbeidsbeperkingen fysieke en psychische klachten die bij Wajong clienten voorkomen. Deze combinatie resulteert in een professionele aanpak bij uw Wajong bezwaarschrift. Wij zijn gewend om snel te handelen bij het indienen van uw UWV bezwaarschrift. Voor meer succes bij uw bezwaarprocedure is het verstandig om met onze advocaat uw Wajong dossier door te spreken.

Stel uw vraag

Advocaat voor uw Wajong bezwaarschrift

Bespreek uw Wajong dossier met onze advocaat. De acceptatie voor een Wajong uitkering is belangrijk voor vandaag en morgen. Bereid u dus goed voor op uw Wajong aanvraag en stel uw bezwaarschrift op samen met de ervaren advocaat voor uw Wajong bezwaarschrift. Voor een wajong bezwaarprocedure volgen wij onderstaande procedure:

1) Aanmelding via het contactformulier

2) De advocaat neemt telefonisch contact met u op om uw situatie te inventariseren en mogelijkheden voor gesubsidieerde rechtsbijstand te inventariseren

3) Samenstelling juridisch plan van aanpak

4) U stuurt uw dossier naar onze advocaat toe

5) Intensief overleg over:
    » de situatie
    » de kansen en risico’s bij uw Wajong bezwaarschrift
    » de aanpak
    » argumentatie

6) Schrijven van een Wajong bezwaarschrift

7) Hoorzitting en nazorg


Stel uw vraag