Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

WIA bezwaarschrift bij psychische klachten

Veel mensen met psychische klachten willen een UWV bezwaarschrift met ons opstellen omdat zij het oneens zijn met hun arbeidsongeschiktheidspercentage. De psychische klachten worden door de verzekeringsarts vaak lager ingeschaald dan hoe de cliënt dit zelf ervaart. U ervaart stress, pijn, vermoeidheid, burnout klachten of mogelijk een ernstige posttraumatische stoornis. De verzekeringsarts kan van mening zijn dat u (gedeeltelijk) kunt werken.

PTSS, chronische stress, borderline. Ziektes en aandoeningen worden niet 1-2-3 door de verzekeringsarts van het UWV bestempeld als arbeidsongeschikt. Soms is er ook geen sprake van volledige arbeidsongeschiktheid maar een gradatie tussen 0% en 100%. Als u het niet eens bent met het resultaat dan kunt u met onze advocaat voor WIA, Wajong en Ziektewet cases een WIA bezwaarschrift opstellen.

Reacties van gedupeerden

Klachten die wij de afgelopen jaren van cliėnten vernemen bij een UWV bezwaarprocedure wegens ongunstige herkeuring diagnose:
  • » “ik kan niet werken met al deze medicijnen”
  • » “minder procent afgekeurd ondanks chronische ziekte”
  • » “ik ben beperkt belastbaar”
  • » “ik voel me niet begrepen”

U kunt Kaya Advocatenkantoor vragen om u te begeleiden met uw UWV bezwaarschrift. Ons kantoor houdt zich intensief bezig als advocaat voor WIA, WW, Wajong en WAO kwesties. Neem direct contact met ons op voor overleg.

Contactformulier