Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Subsidies en kosten voor uw UWV bezwaar

Er is voor UWV bezwaar- en beroepsprocedures in de meeste gevallen sprake van gesubsidieerde rechtsbijstand. Er geldt:
 • » vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand afhankelijk van uw inkomen en vermogen
 • » extra korting als de aanvraagprocedure via de juiste kanalen verloopt
 • » mogelijkheid voor bijzondere bijstand van de gemeente
 • » volledige kwijtschelding als uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard

Voor de hoogte van de gesubsidieerde rechtsbijstand in 2019 wordt gekeken naar 2017 als peiljaar voor uw inkomen en vermogen. Voor vooroverleg en concreet inzicht in uw eigen bijdrage, vul het contactformulier in. Voor meer informatie over inkomensgrenzen, kunt u kijken in onderstaande tabel.

Fiscaal jaarinkomen in 2017: Status: Eigen bijdrage:
t/m 26.900 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 145
26.901 - 27.900 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 311
27.901 - 29.200 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 468
29.201 - 32.600 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 625
32.601 - 38.600 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 781
Fiscaal jaarinkomen in 2017: Status: Eigen bijdrage:
t/m 19.400 Alleenstaand € 145
19.401 - 20.100 Alleenstaand  € 311
20.101 - 21.000 Alleenstaand  € 468
21.101 - 23.000 Alleenstaand  € 625
23.001 - 27.300 Alleenstaand  € 781


In deze vermelde eigen bijdrages hebben we de korting meegenomen die u ontvangt als u met Kaya Advocaten de juiste route bewandeld voor de aanvraag van deze rechtsbijstand.

UWV bezwaarprocedure diensten

 • » gesprekken met de advocaat voor WIA zaken en ZW / WW / Wajong
 • » het analyseren van het dossier
 • » het opstellen van een UWV bezwaarschrift
 • » het bijwonen van de hoorzitting

Contactformulier