Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

WIA bezwaar

Veel arbeidsongeschikten benaderen ons voor gesubsidieerde rechtsbijstand bij hun WIA bezwaar. Vooral de overgang van de ziektewet naar WIA leidt tot vele afwijzingen. Kaya Advocatenkantoor begeleidt u in WIA en overige UWV bezwaren. Het is verstandig om juridische expertise te betrekken bij het opstellen van uw WIA bezwaar en uw verweer tijdens hoorzittingen. Het is voor veel clienten lastig om ondanks fysieke en/of psychische klachten de verzekeringsarts te overtuigen van uw arbeidsongeschiktheid.

Het is van belang bij een WIA bezwaar om een copy van de UWV stukken en medische verklaringen naar de advocaat te sturen. Wij bestuderen uw situatie grondig en kansen voor een gegrond WIA bezwaar met u overleggen. Ongeacht of het nu gaat om gemakkelijke of lastig aantoonbare aandoeningen (whiplash, fybromyalgie), uw WIA bezwaar pakken wij op met ons gelouterde advocatenkantoor.

WIA bezwaarschrift voorbeelden

WIA bezwaar - stappenplan

U dient binnen 6 weken uw WIA bezwaar in te dienen op de beslissing van het UWV. Het is verstandig om zo snel mogelijk met Kaya advocatenkantoor door uw dossier te lopen om de het juiste plan van aanpak te bepalen. Wij behandelen naast een WIA bezwaar ook ieder andere UWV bezwaarschrift zoals Wajong, WW en Ziektewet.

1) Aanmelding via het contactformulier op deze website

2) De advocaat voor WIA zaken neemt telefonisch contact met u op om uw situatie te bespreken en gesubsidieerde rechtsbijstand te checken

3) Samenstelling juridisch plan van aanpak

4) U stuurt uw dossier naar onze WIA advocaat toe of hij vraagt deze op bij het UWV. Tegelijkertijd worden de     subsidiemogelijkheden voor u nagevraagd en na akkoord aangevraagd.

5) Inhoudelijk overleg omtrent:
    » uw situatie wat betreft werk, arbeidsongeschiktheid en de UWV indicatie
    » de kansen en risico’s bij uw WIA aanvraag en bezwaarschrift
    » tactiek, afspraken en werkwijze

6) Uitwerking in een UWV bezwaarschrift

7) Hoorzitting

Vraag stellen